Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden TÜBİTAK-1001 Proje Başarısı

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden TÜBİTAK-1001 Proje Başarısı

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Harun ÖZER’in yürütücülüğünde “Türk Somonu Ve Hamsi Atıklarından Elde Edilen Protein Hidrolizatlarının Topraksız Domates Yetiştiriciliğinde Biyostimulant Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması Ve Meyvelerin Hasat Sonrası Muhafazasına Etkisinin Belirlenmesi” konulu TÜBİTAK-1001 çerçevesinde sunulan bilimsel araştırma projesi TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

Hocamızı ve ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.