Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri” Alanında BAPKOB Tarafından Proje Çağrısı Başlıyor

“Bilgi ve İletişim Teknolojileri” Alanında BAPKOB Tarafından Proje Çağrısı Başlıyor

Üniversitemizin Stratejik planında öncelikli olarak tanımlanan “Bilgi ve iletişim teknolojileri”  alanında proje çağrısına çıkılmıştır.  Bu çağrı kapsamında Bilgi güvenliği, Veri bilimi ve Akıllı sistemler teknolojilerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerini içeren çalışmaların desteklenmesi, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi (ürüne dönüştürülmesi) amaçlanmaktadır. Teknoloji hazırlık seviyesi (THS) belirlenerek, proje çıktı hedefi en az THS 5 olan öncül araştırmaların yapılmasına destek olunacaktır. Bu çağrı kapsamında ekte sunulan konu başlıklarında yenilikçi ve özgün projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Multi-disipliner çalışmaların veya üniversite-sanayi iş birliğinin olduğu AR-GE projelerine öncelik verilecektir.

Çağrı koşulları
Başvuru: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 21.07.2023 tarihli ve 2023/146 sayılı kararı ile onaylanarak 01.10.2023 tarihinde yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinde yer alan BAP01, BAP06 ve BAP07 proje kodları ile BAPSİS üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, öğretim elemanları BAPKOB uygulama esasları doğrultusunda performansa yönelik bütçe artırımından faydalanabilecektir.

Proje başvuru tarihleri: 24 Kasım – 15 Aralık 2023
Proje süresi: 2 yıl
Proje başvuruları için: https://bapsis.omu.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje çağrısı kapsamında;

Siber güvenlik;

⦁ Kuantum bilgisayarlar sonrası güvenlik problemlerine yönelik protokollerin tasarlanması ve ilgili platformlarda uygulanması,

⦁ Blokzincir ve dağıtık defter teknolojileri ile siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve pilot uygulamalarının gerçeklenmesi,

⦁ Homomorfik şifreleme çözümlerinin geliştirilmesi ve gerçeklenmesi,

⦁ Kuantum sonrası güvenli (hafif siklet) kriptografik algoritma tasarımı ve gerçeklenmesi,

⦁ Gizliliği koruyan veri işleme sistemleri için hem sistemsel hem kriptolojik olarak yeni çözümlerin geliştirilmesi ve pilot uygulamalarının gerçeklenmesi,

⦁Güvenli haberleşme gereken alanlarda yeni nesil haberleşme teknolojilerinde siber güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve pilot uygulamalarının gerçeklenmesi,

⦁Ağ ve haberleşme cihazlarında siber saldırı tespit, önleme, etki azaltma, bertaraf için otomatik önlemlerin alınabilmesine ve güvenlik çözümlerinin beraber çalışmasına olanak sağlayan mimari tasarımların geliştirilmesi ve ilgili platformlarda uygulanması,

⦁Güvenilir çalışma ortamı teknolojilerini destekleyen güvenilir işletim sistemi ve beyaz kutu kriptografi çözümlerinin önerilmesi ve gerçeklenmesi,

⦁ Bulut ortamında yönetilen verilerin güvenliği ve mahremiyetine yönelik güvenlik çözümlerinin geliştirilmesi ve pilot uygulamalarının gerçeklenmesi,

⦁ Bilişim sistemlerinin güvenliği için ihtiyaç duyulan anahtar dağıtımını güvenli olarak (fiber, uydu ve otonom araçlar ile bağlantılı anahtar dağıtım sistemi gibi) gerçekleştirebilen hibrit sistemlerin tasarlanması ve gerçeklenmesi,

⦁ İnternet sistemleri güvenliğini sağlamaya yönelik araçların geliştirilmesi ve ilgili platformlarda uygulanması,

⦁ Siber fiziksel sistemlere yönelik siber saldırıların gerçek zamanlı tespiti ve güvenli yanıtların oluşturulması için protokol ve güvenlik sistemlerinin tasarlanması.

⦁ Siber fiziksel sistemlerde zafiyet tespiti, tehdit analizi, risk değerlendirme ve saldırı ağacı oluşturma yöntemlerinin geliştirilmesi ve ilgili platformlarda gerçeklenmesi,

⦁ Biyometrik ve çok aşamalı kimlik doğrulama veya güvenlik teknolojileri için yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve gerçeklenmesi,

⦁ Yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit etmeye ve düzeltmeye yönelik yöntemlerin geliştirilmesi ve gerçeklenmesi,

⦁ Bütüncül siber güvenlik sistemlerinin tasarlanması ve ilgili platformlarda gerçeklenmesi,

⦁ Platform güvenliği için çözümlerin geliştirilmesi ve ilgili ortamlarda gerçeklenmesi

Yapay zekâ;

⦁ Sağlık Sektöründe Makine Öğrenimi Uygulamaları: Hastalık tahmini, teşhis ve tedavi önerileri gibi alanlarda makine öğrenimi uygulamaları (Özellikle hasta verilerini analiz ederek belirli hastalıkların erken teşhisine yönelik projeler).

⦁ Doğal Dil İşleme ve Metin Analizi: Otomatik çeviri sistemleri, duygusal analiz, metin tabanlı özetleme gibi uygulamalar üzerine projeler.

⦁ Görüntü İşleme ve Tanıma Uygulamaları: Nesne tanıma, yüz tanıma, otonom araçlar için görüntü işleme teknolojileri.

⦁ Tahmin ve Öngörü Modelleri: Pazarlama trendlerinin tahmin edilmesi, finansal piyasaların analizi gibi konularda makine öğrenimi ve yapay zekâ temelli projeler.

⦁ Eğitim Teknolojileri ve Kişiselleştirilmiş Öğrenme: Öğrenci performansını öngörmek, öğrenci ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş öğrenme içerikleri sunmak gibi eğitim alanında yapay zekâ destekli projeler.

⦁ Tarım Robotları ve Otomasyon: Tarım alanında otomatik sulama sistemleri, otonom tarım araçları, drone’larla tarım alanlarının izlenmesi, uzaktan algılamada yapay zekâ ve otomasyon teknolojilerinin kullanımı.

⦁ Risk Yönetimi ve Güvenlik: Dolandırıcılık tespiti, risk analizi ve yönetimi için yapay zekâ modelleri. Özellikle sahtekarlık tespiti, kredi riski analizi gibi alanlarda yapay zekâ ve makine öğreniminin kullanımı.

⦁ Piyasa Tahmini ve Al/Sat Sinyalleri: Yapay zekâ ve veri analitiğiyle hisse senedi piyasaları, kripto para birimleri gibi finansal piyasaların tahmin edilmesi ve alım-satım sinyallerinin belirlenmesi.

⦁ Finansal Kararlar ve Duygusal Analiz: Yapay zekâ tabanlı sistemlerle finansal kararların duygusal analizi. Yatırımcıların duygusal durumlarının, finansal kararlar üzerindeki etkisini inceleyen bir sistemin geliştirilmesi.

⦁ Sosyal Medya Verilerinin Finansal Etkileri: Sosyal medya verilerinin finansal piyasalar üzerindeki etkilerini analiz eden ve bu verilerden yararlanarak piyasa tahminleri yapabilen bir sistem geliştirmek.

⦁ Etkileşimli Finansal Eğitim Platformu: Yapay zekâ ve interaktif öğrenme metotları kullanarak finansal okuryazarlığı artırmayı amaçlayan bir eğitim platformu oluşturmak.

⦁ Bitki-Pazar Eşleşmesi: Yapay zekâ tabanlı bir sistemle, tarım ürünlerinin talep ve arzı arasında doğrudan bir eşleşme sağlamak. Çiftçilerin ürünlerini uygun bir pazara yönlendirecek, talep ve arz dengesini sağlayacak bir platform oluşturmak.

⦁ Doğal Afet Tahmini ve Tarım Stratejileri: Yapay zekâ ve büyük veri analitiği kullanarak doğal afetlerin (kuraklık, sel, fırtına vb.) tarım üzerindeki etkilerini öngörmek ve bu durumlara karşı tarım stratejileri geliştirmek.

⦁ Bitki Çeşitliliği ve Veri Odaklı Tarım: Bitki çeşitliliğinin tarım verimliliği üzerindeki etkilerini araştırmak ve bu verileri kullanarak çeşitliliği artırmak için yapay zekâ destekli öneriler geliştirmek. Bitki hastalıklarının tespiti, verimlilik analizi, su ve gübre kullanımının optimize edilmesi gibi tarımsal süreçlerde veri analitiği ve yapay zekâ uygulamaları.

⦁ Yapay Zekâ Destekli Ulaşım Sistemleri: Trafiği yöneten, otonom araçlarla ilgili algoritmalar, akıllı ulaşım sistemleri üzerine çalışmalar yapmak.

⦁ Yapay Zekâ ve Yapısal Mühendislik: Yapıların dayanıklılığı, bakımı ve depreme dayanıklılığı üzerine yapay zekâ tabanlı çözümler.

⦁ Enerji Mühendisliği ve Veri Tabanlı Optimizasyon: Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji talebi yönetimi üzerine yapay zekâ destekli projeler.

⦁ Biyomühendislik ve Tıbbi Uygulamalar: Yapay zekâ ve veri analitiği kullanarak biyomedikal cihazlar, tıbbi görüntüleme sistemleri gibi alanlarda inovasyonlar yapmak.

⦁ Yapay Zekâ Destekli Tasarım Optimizasyonu: Yapay zekâ algoritmalarını kullanarak mimari tasarım süreçlerini optimize etmek. Örneğin, alan kullanımı, ışıklandırma, ısıtma-soğutma sistemleri gibi unsurları optimize eden bir sistem.

⦁ Kent Planlama ve Veri Odaklı Kararlar: Kentlerin genişleme, ulaşım ağları, yeşil alanlar gibi planlama süreçlerinde yapay zekâ ve veri analitiği kullanarak daha sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler oluşturmak.

⦁ Yapay Zekâ Destekli Malzeme Geliştirme: Yeni malzemelerin geliştirilmesinde yapay zekâ ve simülasyon tekniklerinin kullanımı. Dayanıklılık, maliyet ve çevresel etkiler açısından yeni malzeme seçenekleri sunmak.

⦁ Yapay Zekâ Destekli Sanat Üretimi: Yapay zekâ algoritmalarını kullanarak yeni sanat eserleri üretmek veya sanat eserleri üzerinde deneysel çalışmalar yapmak. Örneğin, resim, müzik veya heykel sanatında yapay zekâ tabanlı eserler.

Akıllı sistemler;

Akıllı Şehirler, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Akıllı Şarj Sistemleri, Akıllı Üretim Sistemleri, Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık, Akıllı Eğitim Teknolojileri.