Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

Amaç ve Hedef

Anasayfa » Kurumsal » Amaç ve Hedef

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin amaç ve hedefi; kaynakların etkin kullanımını sağlayarak üniversitemiz araştırma faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini artırmak; bilimsel araştırma, geliştirme, uygulama, alt yapı ve dış kaynaklı projeleri ile destekleme programlarına ilişkin faaliyetleri tek bir birim altında ve öğretim elemanları ile koordineli şekilde yürütmektir.