Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Rektörlük Binası 1. Kat Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı
Rektörlük Binası 1. Kat
Kurupelit Kampüsü
55270 Atakum/SAMSUN
pyo@omu.edu.tr
0(362) 3121919