Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

BAPKOB Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Yayında

BAPKOB Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Yayında

Üniversitemiz destekli BAP projelerin iş/işlemlerinin yürütülmesinde BAP Otomasyon sisteminden yeni BABSİS sistemine geçilmiştir.

2023/271 sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe giren “BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu” kapsamında yeni BAP proje başvuruları, yeni BAPSİS (https://bapsis.omu.edu.tr) üzerinden alınacaktır.

PP2.3.KLV.0001- BAPKOB Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu_R0