Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

1908 Çağrılı Projeler “İklim ve Çevre Dostu Üniversite” Başvuruları Başladı

1908 Çağrılı Projeler “İklim ve Çevre Dostu Üniversite” Başvuruları Başladı

Üniversitemiz öğretim elemanlarının iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, sıfır atık ve temiz üretim konuları başta olmak üzere Ar-Ge ve yenilikçilik kapsamındaki araştırmalarını desteklemek amacıyla OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından 1908 kodlu proje çağrısına çıkılmıştır. Proje başvuruları için: https://bap.omu.edu.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje başvuru tarihleri: 27 Haziran- 29 Temmuz 2022
Proje süresi: 6-9 ay
Çağrı Bütçesi: 30 bin TL’ye kadar proje bütçesi sağlanacaktır.

-Projenin niteliğine ve hakem raporlarına göre BAPKOP proje bütçesinde artırım yapabilir.
-Disiplinlerarası projeler öncelikli olarak desteklenecektir.

Proje Çağrısının Kapsamı
• İklim değişikliği,
• Sürdürülebilirlik,
• Döngüsel ekonomi/ Döngüsel tarım/ Endüstriyel simbiyoz,
• Yeşil büyüme,
• Sıfır atık/Geri dönüşüm/ Atık toplama ve ayırma sistemleri,
• Temiz üretim/ Çevre dostu malzemeler/ Yeşil kimya,
• Yenilenebilir enerji/ Enerji verimliliği/ Enerji tasarrufu,
• Yağmur hasadı/ Su yönetimi/ Atık su arıtımı,
• Akıllı çevre takip sistemleri/ Akıllı tarım uygulamaları/ Akıllı ambalaj sistemleri/ Akıllı ulaşım sistemleri
• Hava kalitesi yönetimi (Hava kirliliği kontrolü, gürültü yönetimi vb.),
• Katı atık yönetimi/ Tehlikeli atık yönetimi/ Toprak kalitesi yönetimi,
• İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik başta olmak üzere proje çağrısı kapsamındaki konularda farkındalığın artırılmasına yönelik sosyal sorumluluk çalışmaları,
• Eğitime entegre kampüs içi uygulamaların geliştirilmesi,
• Tarımsal iklim değişikliği algısı,
• Afet önleme sistemleri (erken uyarı sistemleri)