Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

2021 Yılı “1908 kodlu Çağrılı Projeler” TEKNOFEST Çağrısı Başvuruları Başladı

2021 Yılı “1908 kodlu Çağrılı Projeler” TEKNOFEST Çağrısı Başvuruları Başladı

OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) destekli 1908 Çağrılı Projeler, 2022 yılı TEKNOFEST Yarışlarına yönelik olarak 1 Kasım-26 Kasım 2021 tarihleri arasında başvuruya açılıyor. 1908 kodlu Çağrılı Projelerde 2022 yılı “TEKNOFEST Yarışları” kapsamında bireysel ve takım olarak yapılacak başvurular alınacaktır.

1908 kodlu Çağrılı Projeler (TEKNOFEST Çağrısı) Kriterleri:

1. Proje önerileri 2022 TEKNOFEST Yarışlarına yönelik olmalıdır.

2. Bu proje çağrısına, OMÜ öğrenci toplulukları / TEKNOFEST takımları ve OMÜ öğrencilerinin bireysel başvuruları Proje Danışmanları tarafından yapabilecektir.

3. Bir danışman/yürütücü bu proje çağrısı kapsamında en çok 2 yürütücülük görevi üstlenebilir.

4. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik yarışmalarda (TÜBİTAK, TEKNOFEST vb.) ön elemeyi, proje detay raporunu, kritik tasarım raporunu geçen ve/veya finale kalan, dereceye giren veya ödül alan bireysel başvuru sahibinin/ öğrenci topluluklarının/ TEKNOFEST takımlarının/danışmanların başvuruları öncelikli olacaktır.

5. Dış paydaş/sponsor desteği almış projelere öncelik verilecektir.

6. Bu çağrıya sunulan projelerin süresi en fazla 12 aydır.

7. Projelere verilecek destek miktarının üst sınırı takımlar için 100.000 TL, bireysel başvurular için 3.000 TL’dir.

8. Başvuran projelerin desteklenip/desteklenmemesi hususunda nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilecektir.