Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

Formlar

Anasayfa » Kurumsal » Formlar

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) İş/İşlemlerinde Kullanılan Formlar*,**

* Bu formların güncel hali, BAP Otomasyon Sisteminde (bap.omu.edu.tr) “Yeni Proje Başvuru” sekmesinde her bir proje türü içinde mevcut olup online olarak doldurulmalıdır.

PP.2.3.FR.0009-Bilimsel Araştırma Projeleri Gelişme Raporu Formu
PP.2.3.FR.0010-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projesi Kişisel Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0011-Proje Çıktıları Takip Formu
PP.2.3.FR.0012-1904 Lisansüstü Tezleri Destekleme Programları Ortak Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0013-Proje Özet Bilgi Formu
PP.2.3.FR.0014-Bilimsel Araştırma Proje Önerisi Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0015-Ek Süre Talebi Formu
PP.2.3.FR.0016-Bütçe Kalemleri Arası Aktarım Talebi Formu
PP.2.3.FR.0017-Diğer Talepler Formu
PP.2.3.FR.0018-Ek Malzeme – Hizmet Talebi Formu
PP.2.3.FR.0019-Ek Ödenek Talebi Formu
PP.2.3.FR.0023-1924 Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi Beyan Formu
PP.2.3.FR.0024-UKAP Uluslararası Kontratlı Ar-Ge Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0025-DAP Danışmanlık Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0026-EP Eğitim Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0027-ULAP Ulusal Kontratlı Ar-Ge Projesi Başvuru Formu

PP.2.3.FR.0028-PO Ar-Ge Proje Ortaklığı Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0029-SUVAM- OMÜ SUVAM Projesi Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0031-1923 Bilimsel Etkinlik Düzenleme Destekleme Programı Projesi Etkinlik Ayrıntı Formu
PP.2.3.FR.0033-BAP Ek Ödenek ve Malzeme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0034-BAP Malzeme Çıkartma – Miktar Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0035-Proje Başlığı Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0036-Proje Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0037-Proje Dondurma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0038-Proje Geri Çekme-Yürürlükten Kaldırma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0039-Proje İptal Etme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0040-Proje Yürütücüsü Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0041-Proje Türü Değiştirme Talebi Formu
PP.2.3.FR.0047-Personel Ekleme-Çıkarma Talebi Formu
PP.2.3.FR.0050-Uluslararası Bilimsel ve Sanatsal Etkinliklere Katılım Başvuru Formu
PP.2.3.FR.0054-Proje Ön Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0055-1908 Çağrılı Projeler Değerlendirme Formu
PP.2.3.FR.0056-Bilimsel Araştırma Projeleri Makale Feragat Formu
PP.2.3.FR.0058-Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Başvuru Bilgi Formu
PP.2.3.FR.0059-Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Aylık Bilgi Formu
PP.2.3.FR.0062-Bilimsel Araştırma Projeleri Uzman-Hakem Görevlendirme Formu
PP.2.3.FR.0063-Bilimsel Araştırma Projeleri Uzman-Hakem Bilgi Formu

** Bu formların güncel hali, BAPSİS Proje Süreçleri Yönetim Sisteminde (bapsis.omu.edu.tr) mevcut olup sistemde doldurulmalıdır.

PP.2.3.FR.0065- Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru Formu_R0
PP.2.3.FR.0066- Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri (BAP05) Başvuru Formu_R0
PP.2.3.FR.0067- Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri (BAP05) Birim Uygunluk Formu_R0
PP.2.3.FR.0068- Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP10) Ön Başvuru Formu_R0
PP.2.3.FR.0069- Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP10) Başvuru Formu_R0
PP.2.3.FR.0070- Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP10) Yürütücü Beyan Formu_R0
PP.2.3.FR.0071- Kariyer Başlangıç Destek Projeleri (BAP02) Yürütücü Beyan Formu_R0
PP.2.3.FR.0072- Lisansüstü Tez Projeleri (BAP04) Beyan Formu_R0
PP.2.3.FR.0073- Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (BAP11) Beyan Formu_R0
PP.2.3.FR.0074- Bilimsel Araştırma Projeleri Ara Rapor Formu_R0
PP.2.3.FR.0075- Bilimsel Araştırma Projeleri Sonuç Raporu Formu_R0
PP.2.3.FR.0076- Uluslararası Araştırma İşbirliği Projeleri (BAP05) Sonuç Raporu Formu_R0
PP.2.3.FR.0077- Bilimsel Araştırma Projeleri Revizyon Notları Formu_R0
PP.2.3.FR.0078- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Talebi Bilgi Formu_R0
PP.2.3.FR.0079- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Başlatma Bilgi Formu_R0
PP.2.3.FR.0080- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Aylık Beyan Formu_R0
PP.2.3.FR.0081- Bilimsel Araştırma Projeleri Bursiyer Çıkarma Bilgi Formu_R0
PP.2.3.FR.0082- Bilimsel Araştırma Projeleri Genel Proje Sözleşmesi_R0
PP.2.3.FR.0083- Lisansüstü Tez Projeleri (BAP04) Proje Sözleşmesi_R0

Dış Kaynaklı Projelerle İlgili Formlar

PP.2.3.FR.0057-Dış Kaynaklı Proje Başvuru Bilgilendirme Formu
PP.2.3.FR.0060-Dış Kaynaklı Projeler Bursiyer Sigorta Girişi/Çıkışı Bilgilendirme Formu

Satınalma İşlemleriyle İlgili Formlar

PP.4.1.FR.0031-Bilimsel Araştırma Projeleri Satınalma Talep Formu_R1
PP.4.1.FR.0032-Bilimsel Araştırma Projeleri Sipariş Formu_R1
PP.4.1.FR.0036-Bilimsel Araştırma Projeleri Muayene Kabul Komisyon Tutanağı_R0
PP.4.1.FR.0037-Bilimsel Araştırma Projeleri Teklif Değerlendirme Formu_R0
PP.4.3.FR.0087-Bilimsel Araştırma Projeleri Seyahat Talep Formu_R1