Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

Tarihçe

Anasayfa » Kurumsal » Tarihçe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) çalışmalarını, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, 26 Aralık 2019 tarihli 2019/359 sayılı Senato Kararıyla “Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” doğrultusunda sürdürülmektedir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB), 16 Mart 2023 tarih ve 2023/53 sayılı Senato Kararıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinin 3/d maddesi uyarınca, daha önceden 2008/180 sayılı Senato Kararıyla kurulan Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığının (PYO) adının değiştirilmesiyle faaliyetlerine devam etmektedir.