Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

OMÜ, Proje Üreten Lisans Öğrencilerine İlk Defa BAP Bütçesinden Destek Sağlayacak

OMÜ, Proje Üreten Lisans Öğrencilerine İlk Defa BAP Bütçesinden Destek Sağlayacak

1914 KODLU PROJE BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitemiz, 1914 Kodlu Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri kapsamında Üniversitenin BAP bütçesinden öğrencilere sağlayacağı destekle, öğrencilerin araştırma kültürü ve proje deneyimi kazanmasını ve bilimsel faaliyetlerde bulunmasını hedefliyor. 1914 kodlu proje başvuruları aşağıda verilen “Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP) Kriterleri”ne göre hazırlanmalıdır.

1914 kodlu Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri (LİKAP) Kriterleri:

 1. Yürütücülüğünü üniversitemizde doktoralı öğretim elemanının üstlendiği en az 1 en fazla 5 lisans öğrenci araştırmacı olarak görev alabilir.
 2. Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde öğretim veren birimlerinin örgün öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin araştırmacı olarak yer alabildiği tek disiplinli veya disiplinler arası projelerdir.
 3. Bu kapsamdaki projelerin bütçesi 5.000,00 TL ile sınırlıdır. Bu proje türünde ek bütçe talep edilemez.
 4. Proje süresi en az 6, en fazla 12 aydır. Bu projelere en fazla 3 ay ek süre verilir.
 5. Proje Yazma Eğitimi almış öğrencilerin projelerine öncelik verilecektir.
 6. Proje kapsamında araştırmanın yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan sarf malzeme, alet, teçhizat, hizmet alımı ile arazi-saha yolluk giderleri proje bütçesi kapsamında desteklenir.
 7. Başvuru aşamasında, projede araştırmacı olarak görev alacak öğrenciler için güncel tarihli öğrenci belgelerinin, yürütücü tarafından sisteme yüklenmesi zorunludur.
 8. Proje önerileri doğrudan BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
 9. Proje başvurusu belirli bir takvime bağlı olmaksızın her zaman yapılabilir.
 10. Çalışmaları öngörülen takvime uygun olarak devam eden projeler için gelişme raporu hazırlanması istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.
 11. Proje tamamlandığında en geç üç ay içerisinde (revizyon istenmesi durumunda en geç altı ay içerisinde), BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan proje sonuç raporunun otomasyon üzerinden BAP Komisyonuna sunulması zorunludur. Sonuç raporları doğrudan BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir.