Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

1908 Çağrılı Projeler “Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Kapsamında Araştırma ve Geliştirme Projeleri” Başvuruları Başladı

1908 Çağrılı Projeler “Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Kapsamında Araştırma ve Geliştirme Projeleri” Başvuruları Başladı

Üniversitemiz öğretim elemanlarının ve öğrencilerimizin, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet konularında farkındalık geliştirmeye yönelik araştırmalarını desteklemek amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından 1908 kodlu proje çağrısına çıkılmıştır.

Başvurular https://bap.omu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Proje başvuru tarihi: 21 Aralık 2022 – 27 Ocak 2023

Proje süresi: 6 ay

Proje bütçesi: 20.000 TL

ÇAĞRININ KAPSAMI

• Aile araştırmaları
• Bağımlılıkla mücadele araştırmaları
• Medeniyet araştırmaları
• Metodoloji araştırmaları
• Kaynaktan kirliliğe su araştırmaları
• Değer araştırmaları
• Çocuk, yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplar üzerine araştırmalar
• Canlı hakları (İnsan, doğa, hayvan)
• Doğal afet ve afet yönetimi
• Doğal miras ve doğal kaynaklar
• Ekolojik denge
• Göç ve uyum
• Halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri
• Kültürel mirasa yönelik Ar-Ge projeleri


*Projenin niteliğine ve hakem raporlarına göre BAPKOP, proje bütçesinde artırım yapabilir.