Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

1908 Çağrılı Projeler “Sosyal Bilimler Alanında Araştırma ve Geliştirme” Başvuruları Başladı

1908 Çağrılı Projeler “Sosyal Bilimler Alanında Araştırma ve Geliştirme” Başvuruları Başladı

1908 Çağrılı Projeler “Sosyal Bilimler Alanında Araştırma ve Geliştirme Projeleri” Desteği

Üniversitemiz öğretim elemanlarının sosyal ve beşeri bilimler alanına yönelik araştırmalarını desteklemek amacıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından 1908 kodlu proje çağrısına çıkılmıştır. Başvurular https://bap.omu.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Proje başvuru tarihleri: 28 Şubat 2022- 31 Mart 2022
Proje süresi: En fazla 24 ay
Proje bütçesi: Proje önerisinin içeriğine bağlı olarak değerlendirilecektir.

ÇAĞRININ KAPSAMI
• Adaptif öğrenme-öğretme materyalleri geliştirme
• Öğretim teknolojilerinde içerik geliştirme (yenilikçi yöntem ve teknikler)
• Bağımlılık (teknoloji, sosyal medya, madde, vb.) ile mücadele
• Simülasyon, yapay zekâ, artırılmış gerçeklik vb. yenilikçi uygulamaların kullanıldığı sosyal bilimler alanında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar veya yorumların geliştirilmesi
• Eğitsel dijital oyun
• Yetenek geliştirme ve öğrenci niteliğini arttıracak çalışmalar
• Kişisel gelişimi destekleyecek yazılım geliştirme
• Veri madenciliği
• Öğrenme analitikleri
• Teknoloji odaklı yenilikçi ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının (içerik/yöntem/teknik) geliştirilmesi
• Eğiticilerin eğitimi için teknoloji temelli araçların geliştirilmesi
• Dil öğreniminde teknoloji kullanımı