Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

2019 Yılı 2.Dönem BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı

2019 Yılı 2.Dönem BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı

Değerli Akademisyenlerimiz;

2019 Yılı 2. dönem BAP proje önerileri, 09 Eylül 2019 – 14 Ekim 2019 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

NOT:
– Başvuru tarihleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1901 Kodlu Projeler), Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 Kodlu Projeler) ve Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 Kodlu Projeler) Projeleri için geçerlidir.
– Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1903 Kodlu Projeler) ve Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (1904 Kodlu Projeler) Projeleri için takvim sınırlaması yoktur.
– Proje başvuruları, OMÜ-BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır, herhangi bir belgenin çıktısının gönderilmesi gerekmemektedir.
– Onay tarihinden itibaren bir ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Sözleşmesi imzalanır.