Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

2023 Yılı “1908 kodlu Çağrılı Projeler” TEKNOFEST Çağrısı Başvuruları Başladı

2023 Yılı “1908 kodlu Çağrılı Projeler” TEKNOFEST Çağrısı Başvuruları Başladı

OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) destekli 1908 Çağrılı Projeler, 2023 yılı TEKNOFEST Yarışlarına yönelik olarak 10 Kasım -30 Kasım 2022 tarihleri arasında başvuruya açılıyor. 1908 kodlu Çağrılı Projelerde 2023 yılı “TEKNOFEST Yarışları” kapsamında bireysel ve takım olarak yapılacak başvurular alınacaktır.

1908 kodlu Çağrılı Projeler (TEKNOFEST Çağrısı) Kriterleri:

1. Proje önerileri 2023 TEKNOFEST Yarışlarına yönelik olmalıdır*.

2. Bu proje çağrısına, OMÜ öğrenci toplulukları / TEKNOFEST takımları ve OMÜ öğrencilerinin bireysel başvuruları Proje Danışmanları tarafından yapabilecektir.

3. 1908 proje türünde yürütücü olma sınırı 4, araştırmacı olma sınırı ise 6’dır.

4. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik yarışmalarda (TÜBİTAK, TEKNOFEST vb.) ön elemeyi, proje detay raporunu, kritik tasarım raporunu geçen ve/veya finale kalan, dereceye giren veya ödül alan bireysel başvuru sahibinin/ öğrenci topluluklarının/ TEKNOFEST takımlarının/danışmanların başvuruları öncelikli olacaktır.

6. Bu çağrıya sunulan projelerin süresi en fazla 9 aydır.

7. Projelere verilecek destek miktarı; 30.000 TL’dir.
TEKNOFEST ön elemesini geçen ve geçtiğini belgelendiren başvurular için ilave 30.000 TL daha bütçe verilebilir ve böylece proje bütçesi toplam 60.000 TL olabilir.
TEKNOFEST yarışlarında önceki yıllarda alınan bir ödül gösterilerek yapılan başvurularda bütçe sınırı 120.000 TL’dir.**

8. Başvuran projelerin desteklenip/desteklenmemesi hususunda nihai karar BAP Komisyonu tarafından verilecektir.

* 2023 TEKNOFEST yarışlarından en az birisine başvurulduğuna dair kanıtlayıcı belgenin proje başvurusu sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
**Ödül alındığına dair kanıtlayıcı belgenin proje başvurusu sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Önceki yıllarda TEKNOFEST yarışlarında alınan bir ödül sadece bir proje başvurusunda kullanılabilir.