Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

2020 Yılı BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı

2020 Yılı BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı
Değerli Akademisyenlerimiz;
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü; 2020 yılı BAP proje başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir.
Saygılarımızla
BAP PROJELERİ BAŞVURU TAKVİMİ
1. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ
 • Proje önerileri; 13 Ocak 2020 – 20 Mart 2020 tarihleri arasında on-line başvuru olarak alınacaktır.
2. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ
 • Proje önerileri; 7 Eylül 2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında on-line başvuru olarak alınacaktır.
NOT:
– Başvuru tarihleri Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1901 kodlu Projeler), Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 kodlu projeler) ve Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 kodlu projeler) Projeleri için geçerlidir.
– Başlangıç Programı (1902 kodlu proje), Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1903 kodlu projeler) ve Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (1904 kodlu projeler) Projeleri için takvim sınırlaması yoktur.
– Proje başvuruları OMÜ-BAPKOB otomasyon sistemi üzerinden yapılır, herhangi bir belgenin çıktısının gönderilmesi gerekmemektedir.
– BAP Komisyonunca desteklenmesine karar verilen projeler için onay tarihinden itibaren 2 ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Protokolü imzalanmalıdır.