Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

2021 Yılı BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı

2021 Yılı BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı

Değerli Akademisyenlerimiz;

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü; 2021 yılı BAP proje başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir.

Saygılarımızla

1. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

  • 1. dönem proje önerilerinin 4 Ocak 2021 –  29 Ocak 2021 tarihleri arasında online başvuru olarak yapılmasına karar verilmiştir.

2. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

  • 2. dönem proje önerilerinin 1 Mart 2021 – 26 Mart 2021 tarihleri arasında online başvuru olarak yapılmasına karar verilmiştir.

3. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

  • 3. dönem proje önerilerinin 3 Mayıs 2021 – 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında online başvuru olarak yapılmasına karar verilmiştir.

4. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

  • 4. dönem proje önerilerinin 1 Eylül 2021 – 30 Eylül 2021 tarihleri arasında online başvuru olarak yapılmasına karar verilmiştir.

5. DÖNEM PROJE BAŞVURU TAKVİMİ

  • 5. dönem proje önerilerinin 1 Kasım 2021 – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında online başvuru olarak yapılmasına karar verilmiştir.

NOT

1. Başvuru tarihleri Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1901 kodlu Projeler) Projeleri için geçerlidir.

2. Başlangıç Programı (1902 kodlu proje), Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1903 kodlu proje), Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (1904 kodlu proje) ve Kamu ile İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1912 kodlu projeler) Projeleri için takvim sınırlaması yoktur.

3. Proje başvuruları OMÜ-BAPKOB otomasyon sistemi üzerinden yapılır, herhangi bir belgenin çıktısının gönderilmesi gerekmemektedir.

4. BAP Komisyonunca desteklenmesine karar verilen projeler için onay tarihinden itibaren iki ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Protokolü imzalanmalıdır.