Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

BAP UYGULAMA YÖNERGESİ 18.MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

BAP UYGULAMA YÖNERGESİ 18.MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

Değerli Akademisyenlerimiz,

Üniversite Senatosunun 24.12.2020 tarih ve 2020/320 sayılı kararı ile “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi”nin 18.Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18- (1) (Değişik fıkra: 24.12.2020-320) Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projelerinde (1901 Kodlu projeler) bütçe üst sınırı yürütücünün son 1 yıl içerisinde TÜBİTAK 1001 proje değerlendirmesinden en az C puanı almak şartıyla 80T’dir; öncelikli alan olması durumunda 160T’dir. 1902 kodlu Başlangıç Projeleri’nin bütçe üst sınırı yürütücünün aşağıda belirtilen Ar-Ge Performans Ölçütlerinden birini sağlaması durumunda 10T’dir. 1904 kodlu Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projelerinde üniversitemiz birimlerinden alınacak hizmetlerin tutarları dâhil olmak üzere proje bütçe üst sınırları 1904-A kodlu Yüksek Lisans Tez Projeleri için 3T, 1904-B kodlu Doktora ve 1904-C kodlu Tıpta/ Diş Hekimliğinde/Veteriner Hekimlikte/ Eczacılıkta Uzmanlık Projeleri için 6T’dir. 1904 kodlu projeler için belirtilen bütçe üst sınırları yürütücünün aşağıda belirtilen Ar-Ge Performans Ölçütlerinden birini sağlaması durumunda 1904-A kodlu yüksek lisans projeleri için 9T, 1904- B kodlu Doktora ve 1904-C kodlu Tıpta/ Diş Hekimliğinde/ Veteriner Hekimlikte/ Eczacılıkta Uzmanlık Projeleri için 18T’dir. Ar-Ge Performans Ölçütleri şunlardır:

a) Son beş yılda SCI, SSCI, AHCI ve SCI-Expanded endeksli Q1 grubu dergilerde en az 2 makale veya Q2 grubu dergilerde ise en az 4 makale yayımlanmış olması (Makalede adı geçen yazarlardan sadece birisi yararlanabilir. Proje yürütücüsünün varsa OMÜ’de görev yapan diğer yazarlardan feragat yazısı alması gerekmektedir. Bir makaleden bir defa yararlanılabilir).

b) Son beş yılda SCI, SSCI, AHCI ve SCI-Expanded endeksli dergilerde Fen, Mühendislik ve Sağlık alanında ortalama 3, Sosyal Bilimler alanında en az 1 makale yayımlanmış olması (Makalede adı geçen yazarlardan sadece birisi yararlanabilir. Proje yürütücüsünün varsa OMÜ’de görev yapan diğer yazarlardan feragat yazısı alması gerekmektedir. Bir makaleden bir defa yararlanılabilir).

c) Son üç yıl içinde kabul edilen ve desteklenmeye başlayan TÜBİTAK 1001, 1002, 1003, 1005, 1007, 1501, 1505, 3501 ve Bakanlık Destekli Ar-Ge projeleri, KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Destek Programı projelerinde yürütücü olmak (Bir projeden bir defa yararlanılabilir).

ç) Son üç yıl içinde kabul edilen ve desteklenmeye başlayan AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak.

d) Son beş yıl içinde sonuçlanan patent/ faydalı model/ tasarım tescili bulunmak.

e)Son üç yıl içinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bilim, teşvik ve sanat ödülü almak.

f) Son bir yıl içinde yürütücü olarak başvurduğu TÜBİTAK 1001 ve 1002 projesi panelinden en az C puanı almak.

(2) 1903 kodlu Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri, 1906 kodlu Araştırma Altyapısını Desteleme Programı Projeleri, 1907 kodlu Eğitim-Öğretim Altyapısını Geliştirme Projeleri, 1912 kodlu Kamu ile İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri ve 1913 kodlu Uluslararası İkili İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı Projeleri için üst sınır yoktur. 1908 kodlu Çağrılı Projeler için bütçe üst sınırı, çağrı duyurusunda bildirilir.