Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

2020 Yılı 2.Dönem BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı

2020 Yılı 2.Dönem BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı

Değerli Akademisyenlerimiz;

2020 Yılı 2. dönem BAP proje başvuruları, 07 Eylül 2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında BAP Otomasyon sisteminden online olarak yapılacaktır.

NOT:
1. Başvuru tarihleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1901 Kodlu Projeler), Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 Kodlu Projeler) ve Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 Kodlu Projeler) Projeleri için geçerlidir.
2. Başlangıç Programı (1902 kodlu Projeler), Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1903 Kodlu Projeler), Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (1904 Kodlu Projeler) ve Kamu ile İşbirliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1912 kodlu Projeler) Projeleri için takvim sınırlaması yoktur.
3. Proje başvuruları, OMÜ-BAP Otomasyon Sistemi üzerinden yapılır, herhangi bir belgenin çıktısının gönderilmesi gerekmemektedir.
4. BAP Komisyonunca desteklenmesine karar verilen projeler için onay tarihinden itibaren iki ay içinde Bilimsel Araştırma Projesi Destekleme Protokolü imzalanmalıdır.