Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

2018 Yılı 2.Dönem BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı

2018 Yılı 2.Dönem BAP Proje Başvuru Takvimi Açıklandı

Değerli Akademisyenlerimiz;

2018 Yılı 2. dönem BAP proje başvuruları, 03 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayıp, 05 Ekim 2018 Cuma günü saat 24.00’e kadar devam edecektir. Bilimsel Araştırma Projelerinizin hazırlanması ve başvurulması aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla

NOT:
– Başvuru tarihleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı (1901 Kodlu Projeler), Araştırma Altyapısını Destekleme Programı (1906 Kodlu Projeler) ve Eğitim, Öğretim Altyapısını Geliştirme Programı (1907 Kodlu Projeler) Projeleri için geçerlidir.
– Sanayi ile İş Birliği Araştırmalarını Destekleme Programı (1903 Kodlu Projeler) ve Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı (1904 Kodlu Projeler) Projeleri için takvim sınırlaması yoktur.
– Proje başvuruları, OMU-BAP otomasyon sistemi üzerinden yapılır, herhangi bir belgenin çıktısının gönderilmesi gerekmemektedir.