Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

‘Gıda Biyoteknolojisi’ Alanında OMÜ BAPKOB Tarafından Proje Çağrısı Başlıyor

‘Gıda Biyoteknolojisi’ Alanında OMÜ BAPKOB Tarafından Proje Çağrısı Başlıyor

Üniversitemizin “Gıda Biyoteknolojisi” alanında “Uzmanlaşan Üniversite” unvanını alması nedeniyle OMÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB) tarafından proje çağrısına çıkılmıştır.

Bu çağrı kapsamında öğretim elemanlarımızın önerdiği, multi disipliner çalışmaların veya üniversite-sanayi iş birliğinin olduğu AR-GE projelerine öncelik verilecektir.

Proje başvuruları için: https://bapsis.omu.edu.tr/Default2.aspx adresini ziyaret edebilirsiniz.

Proje çağrısı kapsamında;

• Vegan-vejetaryen beslenme amaçlı biyoteknolojik ürünlerin eldesi,
• Özel beslenme amaçlı biyoteknolojik ürünlerin eldesi,
• Gıda ve gıda sanayi atıklarının biyoteknolojik yöntemlerle değerlendirilmesi,
• Çeşitli kaynaklardan fonksiyonel gıda bileşenleri üretimi,
• Biyoteknolojik uygulamalarda yeşil kimya kullanımı,
• Fermente gıda üretimi konuları üzerine hazırlanmış Ar-Ge projeleri değerlendirmeye alınacaktır.

Çağrı koşulları

Başvuru: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosunun 21.07.2023 tarihli ve 2023/146 sayılı kararı ile onaylanarak 01.10.2023 tarihinde yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinde yer alan proje kodları ile BAPSİS üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, öğretim elemanları BAPKOB uygulama esasları doğrultusunda performansa yönelik bütçe artırımından faydalanabilecektir. 

Proje başvuru tarihleri: 23 Ekim – 10 Kasım 2023
Proje süresi: 2 yıl