Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

“OMÜ Dış Kaynaklı Projelerde Araştırmacıların Görev Almasına İlişkin Yönerge”

“OMÜ Dış Kaynaklı Projelerde Araştırmacıların Görev Almasına İlişkin Yönerge”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen danışmanlık faaliyetleri kapsamında üniversite dışında verilen hizmetler için görevlendirme işlemleri 04.07.2019 tarihli ve 2019/353 sayılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı ile Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’de (Samsun TEKNOPARK) faaliyet gösteren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (OMÜ TTO A.Ş.) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

02.08.2019 tarihli Üniversite Senato toplantısında alınan 2019/203 sayılı karar ile OMÜ Dış Kaynaklı Projelerde Araştırmacıların Görev Almasına İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiş, proje adları ve proje iş/işlemleri yönerge doğrultusunda değişmiştir. Bu kapsamda TTO Danışmanlık Projeleri görevlendirme iş akış süreçleri güncellenmiştir.

Proje Kodu ve Adı
DAP– Danışmanlık Projesi
EP– Eğitim Projesi
ULAP– Ulusal Kontratlı Ar-Ge Projesi
UKAP– Uluslararası Kontratlı Ar-Ge Projesi
PO– Ar-Ge Proje Ortaklığı
SUVAM– OMÜ-SUVAM Projesi

         Başvuru ve görevlendirme süreçleri ile ilgili bilgi için;
         Dr. Şeyma ATAY
         Rektörlük PYO-TTO İlişkiler Ofisi
         Tel: 0362 3121919 – 7093
         Sözleşme ve ödeme iş/işlemleri ile ilgili bilgi için;
         Öğr. Gör. Eda BEYLİHAN
         OMÜ-TTO A.Ş.
         Nurdan BEKTAŞ
         OMÜ-TTO A.Ş.
         Tel: 0362 4575656 – 0549 4491954    e-mail: gorevlendirme@samsunteknopark.com