Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

09.04.2021 tarihli BAP Komisyon Kararları

09.04.2021 tarihli BAP Komisyon Kararları

Değerli Akademisyenlerimiz;

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 09.04.2021 tarihli toplantısında almış olduğu “Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında görevlendirilen bursiyerlere verilebilecek ücret tutarı, 1904 kodlu lisansüstü tez proje başvurularında, tez öğrencisine ait TÜBİTAK ret belgesinin kullanılması ve OMÜ Hak Sahipliğinde yapılan Ulusal patent başvuruları” ile ilgili kararları aşağıda belirtilmiştir.

Saygılarımızla

KARAR NO 2021/30: Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında görevlendirilen bursiyerlere verilebilecek ücret tutarı görüşüldü.Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında görevlendirilen bursiyerlere verilebilecek aylık tutarın 500,00 TL – 1.500,00 TL arasında olmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 2021/31: 1904 kodlu Lisansüstü tez proje başvurularında, tez öğrencisine ait TÜBİTAK red belgesinin kullanılması konusu görüşüldü.Konusunun ve başlığının büyük oranda benzer olarak sunulması durumunda,  tez öğrencisine ait en az “C puanı” alınan TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı red belgesinin, 1904 kodlu Lisansüstü tez proje başvurularında kullanılmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 2021/32: OMÜ Hak Sahipliğinde yapılan Ulusal patent başvuruları için ek süre talebi konusu görüşüldü. Ulusal patent başvurularına yürütücüsünün talep etmesi halinde, maksimum 3 yıl daha ek süre verilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

KARAR NO 2021/33: OMÜ Hak Sahipliğinde Ulusal patent başvurusu yapılmış ve sonrasında OMÜ Yönetim Kurulu kararı ile uluslararası başvuruya uygun görülen buluşların, tekrar başvuru yapılmaksızın, 1924-FSMH Uluslararası destek kapsamından faydalanabilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.