Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

OMÜ, TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 11 Basamak Birden Yükselerek Türkiye’nin İlk 35 Üniversitesi Arasında Girdi

OMÜ, TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde 11 Basamak Birden Yükselerek Türkiye’nin İlk 35 Üniversitesi Arasında Girdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ); Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde, 2021 yılına göre 11 basamaklık bir sıçrayışla Türkiye’deki üniversiteler arasında 35. sıraya yerleşti.

Üniversitelerin yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin tetiklenmesi ve bu alandaki performanslarının ölçülmesi amacıyla Türkiye’de ilk kez 2012 yılında TÜBİTAK tarafından hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nin on birincisi 1 Nisan 2023 tarihinde açıklandı.

Üniversiteler 4 boyut altında 23 göstergeye göre derecelendirildi

Endeks kapsamında en girişimci ve yenilikçi 50 üniversite; “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği”, “Fikrî Mülkiyet Havuzu”, “İş Birliği ve Etkileşim” ile “Ekonomik ve Toplumsal Katkı” boyutları altında 23 göstergeye göre sıralanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

OMÜ büyük bir çıkış yakaladı; 46. sıradan 35. sıraya

OMÜ, 2014 yılında ilk defa 50. sıradan girdiği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde daha sonraki yıllarda sıralamaya girememişti. 2021 yılında ise endekste 46. sırada yer alan OMÜ, 1 yıl gibi kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak 35. sıraya tırmandı. Endeks sıralamasında bir taraftan 2 yıl arka arkaya kendine yer bulan OMÜ, diğer yandan 11 basamaklık bir ilerleyişle kararlılığını ve istikrarını tescil etmiş oldu.

Kaynak:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/icerik-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/gostergebazliveri_tablo.pdf