Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit Kampüsü 55270 Atakum/SAMSUN

BAPSİS Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

BAPSİS Proje Süreçleri Yönetim Sistemi

Sayın Öğretim Üyeleri;

Üniversitemiz destekli BAP projelerin iş/işlemlerinin yürütülmesinde BAP Otomasyon sisteminden yeni BABSİS sistemine geçilmiştir. Bu kapsamda, kullanılan eski BAP Otomasyonu (https://bap.omu.edu.tr) BAP proje başvurularına kapatılmış olup, yalnızca TTO Danışmanlık Proje başvuru iş/işlemleri yürütülecektir.

2023/146 sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe giren BAP Uygulama Yönergesi ve 2023/271 sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe giren BAP Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu kapsamında yeni BAP proje başvuruları, yeni BAPSİS (https://bapsis.omu.edu.tr) üzerinden alınacaktır.

Daha önceden başlayan ve devam etmekte olan BAP projelere ait ara rapor, sonuç raporu, ek talepler (ek süre, ek ödenek, kalemlerarası aktarım, proje kapatma, proje başlığı değiştirme vb.) tüm idari işlemler, yeni BAPSİS (https://bapsis.omu.edu.tr) üzerinden yapılacaktır. Eski BAP Otomasyonundan yapılan talepler gündeme alınmayacaktır.

Daha önceden başlayan ve devam etmekte olan BAP projelerin satınalma-avans-yolluk-bursiyer talepleri, devam etmekte olan projelerdeki desteklenen kalemlere (malzemenin/hizmetin adı, miktarı ve türü vs.) uygun olacak şekilde proje yürütücüleri tarafından yeni BAPSİS (https://bapsis.omu.edu.tr) üzerinden giriş yapılarak talep edilecektir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAPKOB)